banner
Edukacja

Jednolity system studiów prawniczych

Zmiany w systemie szkolnictwie wyższego wywołały duże zainteresowanie wśród środowiska akademickiego. Resort nauki przywrócił jednolity, czyli pięcioletni, tryb studiów na kierunku prawo i prawo kanoniczne.

stud1Studia prawnicze mogą być prowadzone w trybie dwustopniowym, czyli na poziomie licencjackim oraz magisterskim. Taką możliwość dały przepisy wynikające z rozporządzania obowiązującego od 1 października 2012. W praktyce wyglądało to tak, że osoba posiadająca tytuł licencjatu na przykład z fizjoterapii, geografii, a nawet kosmetologii, mogła podjąć naukę na drugim stopniu studiów prawniczych. Po ich zakończeniu student mógł otrzymać dyplom oraz takie same uprawnienia jak absolwenci prawa po odbyciu pięcioletnich studiów prawniczych. Oznacza to, że taka osoba mogła wykonywać zawód prawnika, a także starać się o przyjęcie na aplikację.

Jednolite studia prawnicze na wszystkich specjalnościach?

Nie. Zmiana przepisów sprawiła, że studia jednolite obejmują następujące kierunki:

  • prawo,
  • prawo kanoniczne.

Rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że prawo na studiach uzupełniających (magisterskich) może być nadal prowadzone, lecz tylko w przypadku określonej specjalizacji. Tak więc w trybie dwustopniowym, uczelnie będą mogły realizować takie specjalizacje jak na przykład:

  • prawo europejskie,
  • prawo finansowe,
  • prawo podatkowe.

Praca dyplomowa

W świetle nowego rozporządzenia, zwieńczeniem kierunku prawo i prawo kanoniczne jest napisanie pracy magisterskiej. Praca na tym poziomie musi wychodzić poza granice toku nauczania, oraz wykorzystywać zdobytą już wiedzę w trakcie studiów.

Nowe rozporządzanie stawia nowe wymagania przed studentami prawa. Pisząc pracę magisterską należy postawić przed sobą naprawdę wysoko poprzeczkę. Bardzo często studenci studiów prawniczych szukają pomocy na stronach internetowych i na forach. Widać to po częstotliwości zapytań i próśb o pomoc w znalezieniu odpowiedniego tematu pracy dyplomowej na stronie serwisu .

Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące jednolitego trybu studiów weszło w życie w dniu 3 października 2014. Eksperci chwalą taki obrót spraw, twierdząc, że na tak trudne specjalności jak prawo i prawo kanoniczne zdobycie tytułu magistra w trybie studiów uzupełniających (czyli dwuletnich) to za mało. Tym bardziej, że uzyskanie tytułu magistra umożliwia zdawanie na aplikację. Rozporządzenie jest nowe, ale miejmy nadzieję przyniesie pożądane efekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.