banner
Edukacja

Pisanie pracy na studiach dwustopniowych

Nie tak dawno temu studia trwały pięć lat i kończyły się uzyskaniem tytułu magistra. Obecnie jest niewiele kierunków studiów o jednolitym charakterze. Są to przede wszystkim kierunki medyczne i prawnicze. Niemniej jednak dzięki systemowi bolońskiemu, studenci mogą studiować w trybie dwustopniowym. Wiąże się to jednak z dwukrotnym pisaniem pracy naukowej.

Co jest istotne w pisaniu pracy dyplomowej

Wybierając kierunek studiów dwustopniowych należy nastawić się na dwukrotne pisanie pracy naukowej. Nie należy się tego w żadnym wypadku obawiać, wręcz przeciwnie.

Pisanie tego rodzaju pracy naukowej znacznie poszerza światopogląd studenta. Napisanie wywodu o charakterze naukowym na dany temat, niezależnie od tego czy będzie w forma licencjatu czy tez pracy magisterskiej, wprowadza studenta w świat pisarstwa językiem naukowym. Taka aktywność zachęca również do podjęcia pracy naukowej, publikowania wyników badań na przykład w zeszytach naukowych lub monografiach. Kariera naukowa często rozpoczyna się z chwilą napisania pracy dyplomowej. Niemniej jednak, co szczególnie podkreślam, wszystko zależy od odpowiednio dobranego tematu pracy – podaje ekspert serwisu http://www.pisanie-prac.org.pl

Perspektywiczne tematy

stud1Jak podkreśla specjalista, istotnym elementem prac dyplomowych jest właściwy dobór tematu. Często studenci wybierają tematy pracy licencjackiej lub też inżynierskiej w sposób nieprzemyślany. Wówczas warto zastanowić się nad wyborem tematu pracy o charakterze perspektywicznym.

Wymyślenie takiego tematu pracy nie jest trudne. Warto skupić się na dziedzinie, która stale się rozwija i przy okazji nas interesuje. Jest to istotne ze względu na charakter takiej pracy dyplomowej. Wybierając temat perspektywiczny na pierwszym etapie (czyli praca inżynierska lub licencjacka) należy skupić się na merytoryce i przedstawieniu wstępnych badań. Kolejnym etapem tego rodzaju pracy (praca magisterska) jest kontynuacja rozpoczętych badań, uaktualnienie informacji, dodanie nowych danych oraz rozszerzenie tematu.

Podejście do pisania pracy dyplomowej w taki sposób znacznie ułatwia późniejsze wybranie tematu pracy magisterskiej. Niemniej jednak niewykluczone jest pisanie pracy na dwa różne tematy, zupełnie niepowiązane ze sobą. Odpowiednie przygotowanie do pisania pracy oraz zaplanowanie czasu przeznaczonego na wybór właściwej literatury sprawia, że pisanie pracy dyplomowej będzie przyjemna czynnością, a nie przykrym obowiązkiem.

Pamiętaj! Przemyśl dokładnie wybór tematu. Temat niezgodny z predyspozycjami i zainteresowaniami może sprawić, że pisanie pracy dyplomowej będzie uciążliwe i bardzo mozolne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.