banner
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Ciekawostki

Jak zadbać o bezpieczeństwo sprzętu i pracowników w firmie?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zadbanie o bezpieczeństwo pracowników w firmie – wyraźnie nakazują to przepisy prawa. Należy więc dołożyć starań, by zachowywane zostały zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zatrudniający pracowników w firmie musi więc zapoznać się szczegółowo z wymogami BHP i ich przestrzegać.

Biuro – miejsce bezpieczne?

Mogło by się wydawać, że biuro to jedno z najbardziej bezpiecznych miejsc pracy i wystarczy jedynie, by znalazła się w nim gaśnica i apteczka. Nic bardziej mylnego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy biuro musi spełniać szereg innych wymagań. Przede wszystkim należy dostosować pomieszczenia tak, by umożliwiały komfortową i bezpieczną pracę – między innymi zadbać o odpowiedni sprzęt, klimatyzację czy właściwe oświetlenie. Niezbędnym elementem w firmie jest także Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Pomieszczenia w firmie

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest przystosowanie miejsc pracy, by były dla pracowników bezpieczne . Oprócz dbania o porządek i czystość konieczne jest także zapewnienie okresowego remontu i konserwacji pomieszczeń i zadbanie o to, by spełniały wymogi BHP. Przede wszystkim poszczególne miejsca muszą być odpowiednio naświetlone – światłem naturalnym i sztucznym. Pokój pracowników powinien także posiadać optymalną temperaturę i wymianę powietrza, a także zabezpieczenia przed nasłonecznieniem, niekorzystnymi warunkami cieplnymi czy innymi czynnikami, które mogą być szkodliwe albo uciążliwe dla zdrowia.

Zabezpieczenia drzwi

Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, nie można zamykać ich na klucz. W ciągu pracy trzeba im bowiem umożliwić wychodzenie z pomieszczenia. W przypadku firm, w których konieczne jest zamontowanie drzwi uniemożliwiających samodzielne wejście nieupoważnionych osób z zewnątrz, należy wybrać takie, które mimo wszystko pozwolą na swobodne wyjście z biura bez klucza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Ważnym elementem pozwalającym zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających w firmie jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Jej celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym oraz porządkowym, które trzeba uwzględnić podczas eksploatacji danego budynku. Taka instrukcja zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej, określenie wyposażenia, sposoby postępowania na wypadek pożaru czy wykonywania prac pożarowych, a także warunki i organizację ewakuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *