banner
weryfikacja dokumentacji technicznej
Ciekawostki

Dlaczego weryfikacja dokumentacji technicznej jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego?

Określenia bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego odnoszą się do zdyscyplinowanych struktur zarządzania integralnością systemów operacyjnych i procesów, obsługujących niebezpieczne substancje oraz materiały. Jest to możliwe poprzez stosowanie odpowiednich zasad projektowania, inżynierii czy praktyk operacyjnych. Odpowiednia weryfikacja dokumentacji technicznej w ich zakresie pozwala na kontrolowanie oraz powstrzymywanie incydentów, które mogłyby uwolnić niebezpieczne materiały lub energię, a w konsekwencji zagrozić zdrowiu i życiu ludzi.

Treść podstawowej dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna oraz inne informacje dotyczące bezpieczeństwa procesowego odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu nim. Chociaż wymagania różnią się nieco między branżami, kluczowe dokumenty wspólne dla większości obejmują przede wszystkim opis procesu oraz schemat jego przepływu. Dokumentacja powinna także zawierać rysunek rurociągów, oprzyrządowania oraz klasyfikacji obszaru elektrycznego, a także dokładną analizę zagrożenia procesowego. Przydatne są także karty charakterystyki materiałowej, zapisy dotyczące konserwacji oraz podstawa projektowania systemów i urządzeń awaryjnych. Należy uwzględnić wszystkie procedury operacyjne uruchamiania i wyłączania, procedury awaryjne oraz procedurę zarządzania zmianami.

weryfikacja dokumentacji technicznej

Zawartość uzupełniająca dokumentacji technicznej

Dokumenty uzupełniające mogą obejmować bilans materiałowy i energetyczny, proces chemiczne oraz projekt wentylacji. Warto uwzględnić także zastosowane materiały budowlane i rozmieszczenie sprzętu. Dokumentacja techniczna może być uzupełniona również opisami konsekwencji odchylenia procesu, planowania awaryjnego czy raportami z dochodzenia incydentów oraz wypadków. Warto pamiętać, że odpowiednia weryfikacja dokumentacji technicznej powinna okresowo aktualizować lub ponownie zatwierdzać dokumenty dotyczące projektowania budynków.

Weryfikacja dokumentacji technicznej

Liczne zasoby niezbędne do ciągłego aktualizowania i efektywnego zarządzania wszystkimi dokumentami oraz formalnościami związanymi z bezpieczeństwem procesowym powodują, że weryfikacja często nie jest dokonywana. Jednak zakłady przemysłowe zajmujące się produkcją i przetwarzaniem materiałów niebezpiecznych powinny traktować bezpieczeństwo procesowe jako najwyższy priorytet. Aktualność dokumentacji jest bardzo ważna, a nawet największe firmy często znajdują luki w swoich danych. Im szybciej nastąpi weryfikacja dokumentacji, tym wcześniej można usunąć ewentualne niedociągnięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *