banner
Biznes

Dokumenty aplikacyjne

Każdy bezrobotny powinien rozpocząć poszukiwanie pracy od rzetelnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, które stanowią swoistą reklamę kandydata ubiegającego się o zatrudnienie. Jakie dokumenty są wymagane w procesie rekrutacji pracowniczej?

Na dokumentację aplikacyjną składa się Curriculum Vitae, czyli dawny życiorys oraz list motywacyjny. Warto poświęcić trochę czasu na ich przygotowanie, ponieważ od zawartości tych dokumentów może zależeć nasza przyszłość – być może staną się przepustką do nowej pracy. Powinny się w nich znaleźć rzetelne i prawdziwe informacje, ale napisane w taki sposób, żeby przekonać pracodawcę do swojej osoby i zachęcić go do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. To sposób na osobistą reklamę, przedstawienie swoich mocnych stron, umiejętności i zdobytego doświadczenia. Nie chodzi jednak o to, aby rozpisywać się na kilku kartkach, budując wielokrotnie złożone zdania.

Jak napisać CV? Otóż współczesny życiorys nie przybiera postaci długiej wypowiedzi, ale stanowi zestaw wypunktowanych informacji na temat kandydata do pracy. Standardem jest zamieszczenie w CV fotografii i danych osobowych (wraz ze zgodą na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacji) oraz dokładnych danych na temat przebiegu edukacji i zdobytego wykształcenia oraz drogi dotychczasowego zatrudnienia, z podaniem ram czasowych. Należy przy tym pamiętać, że CV ma być przejrzyste i czytelne, czcionka standardowa, nie zbyt dużego rozmiaru, z zachowaniem określonego stylu w całym dokumencie. Z kolei list motywacyjny to doskonała sposobność na zareklamowanie swojej osoby- wyeksponowanie swoich mocnych stron, najważniejszych zalet i umiejętności. To odpowiedź na wymagania pracodawcy zamieszczone w ogłoszeniu o pracę. Celem przygotowania tego dokumentu jest przekonanie pracodawcy, że jesteśmy doskonałym kandydatem na stanowisko, na które aplikujemy. Pamiętajmy, że ubiegając się o pracę w wielu miejscach- wszędzie musimy napisać osobny list motywacyjny, odpowiedni do stanowiska, o które aplikujemy.

W związku z tym, że we współczesnych czasach ciężko o znalezienie wymarzonej pracy, osoba rekrutująca do firmy powinna wykazać się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale także przedstawić przejrzyste, estetyczne i wiarygodne dokumenty aplikacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.