banner
mobbing w pracy
Ciekawostki

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy to długotrwała forma przemocy psychicznej, która stosowana jest wobec ofiary w miejscu pracy przez pozostałych współpracowników lub współpracownika.

Prawna definicja mobbingu
Według Kodeksu Pracy mobbing to „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu,  wywołujące u niego zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników”.

Akty przemocy psychicznej
Najczęstszymi aktami przemocy psychicznej są:

  • Zastraszaniemobbing w pracy
  • Słowne obrażanie
  • Bierna agresja, np. wrogie spojrzenie
  • Urywanie istotnych informacji, związanych z pracą przed ofiarą
  • Wykluczanie ze społeczności pracowniczej
  •  Obraźliwe gesty

Niestety są to tylko niektóre akty agresji związane z mobbingiem w pracy, w rzeczywistości jest ich znacznie wiecej.
Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w pracy, wynika to wprost z zapisów zawartych w Kodeksie Pracy. Jednak, nie zostało tam rozwinięte w  sposób precyzyjny, na czym dokładnie ma owe przeciwdziałanie polegać. W praktyce zaleca się, jednak, aby informować swoich pracowników o zjawisku mobbingu, wprowadzać procedury skargowe, które pozwolą na wyjaśnienie każdego ewentualnego przypadku. Można również wprowadzić kampanie informacyjne z zakresu przeciwdziałania mobbingowi takie jak np. . Dodatkowo, warto podczas przeprowadzania szkoleń okresowych wprowadzać informacje związane ze zjawiskiem mobbingiem.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na:
https://e-specjalistabhp.pl/

1 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *