banner
studia zarządzanie kryzysowe
Pozostałe

Zarządzanie kryzysowe – ciekawa ścieżka edukacji

Czynników powodujących wystąpienie sytuacji kryzysowej we współczesnym świecie jest coraz więcej. Sprawnie działający aparat administracji państwowej powinien z jednej strony im zapobiegać, a z drugiej efektywnie radzić sobie z nimi, jeśli już wystąpią. By takie działania przeprowadzać, potrzebny jest sztab osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego

Do ekspertów, którzy podejmują działania z tego zakresu, można dołączyć wybierając w ramach studiów specjalność zarządzanie kryzysowe. To w ciągu ostatnich lat coraz bardziej popularny kierunek edukacji. Wybierają go zazwyczaj osoby, które mogą podołać odpowiedzialności związanej z ochroną struktur państwowych i samych obywateli przed różnego rodzaju zagrożeniami. A tych we współczesnym świecie identyfikuje się coraz więcej.

Współczesne zagrożenia

Zarządzanie kryzysowe w kontekście samego państwa jest elementem szerszej dziedziny – bezpieczeństwa wewnętrznego. Kształtując spójną politykę w zakresie bezpieczeństwa należy zidentyfikować współczesne zagrożenia, z jakimi mierzy lub może zmierzyć się państwo. To wspólny obszar działań dla obydwu tych dziedzin.

Współczesne zagrożenia, które obejmuje zarządzanie kryzysowe, mogą mieć charakter naturalny i nienaturalny, techniczny bądź wojenny. Do tych, na które zwraca się szczególną uwagę należą na pewno terroryzm, nowoczesne technologie informacyjne i kataklizmy naturalne coraz częściej powodowane zmianami klimatycznymi.

zarządzanie kryzysowe

Gdzie można podjąć pracę?

Eksperci w tym zakresie zarządzania kryzysowego działają na bardzo różnych szczeblach administracji państwowej. Wynika to oczywiście z hierarchicznej struktury samej administracji i ma związek z przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami. Zarządzanie kryzysowe przebiega zatem przez szczeble: krajowy, resortowy, wojewódzki, powiatowy i gminny. Każdy z nich posiada swój organ zarządzania kryzysowego a także właściwe mu organy opiniodawczo-doradcze. Wszystkie posiadają również swoje Centa Zarządzania Kryzysowego, które są gotowe do podjęcia działań przez całą dobę.

Będąc specjalistą w zakresie zarządzania kryzysowego można podjąć pracę w różnorodnych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Mogą być to również struktury administracyjne na każdym z wymienionych szczebli. Specjalistów w tym zakresie zatrudnia również Policja, Straż Miejska i Graniczna, a także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Biuro Ochrony Rządu.

Jakie są zadania specjalistów ds. zarządzania kryzysowego?

Do podstawowych zadań osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym należy przede wszystkim umiejętne zapobieganie ich wystąpieniu. W tym celu podejmuje się szereg różnych działań – m.in. ich analizę i ocenę, powszechną edukację w tym zakresie, wspiera się również badania nad nimi i transfer technologii. Kolejnym, a zarazem kluczowym elementem jest przygotowywanie planów reagowania kryzysowego. Jeśli konkretne zagrożenie już wystąpi, eksperci działają w zakresie reagowania i prewencji, a finalnie w obszarze odbudowy, która ma przywrócić stan sprzed wystąpienia kryzysu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *