banner
jak założyć stowarzyszenie
Kultura

Jak założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to dobrowolne zrzeszenie osób, stworzone w celach niezarobkowych. Istnieją dwa rodzaje tego typu organizacji: stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej oraz posiadające osobowość prawną, dzięki czemu mogą one prowadzić działalność gospodarczą.

Pomysł

Aby myśleć o założeniu stowarzyszenia musimy wiedzieć co i dlaczego chcemy robić. Stowarzyszenia to organizacje gromadzące miłośników różnego rodzaju hobby, a także te mające na celu osiągnięcie jakiegoś założenia społecznego. W zależności od charakteru stowarzyszenia mogą działać jedynie charytatywnie lub wspierać władze państwowe.

Statut

Statut to najważniejszy dokument stowarzyszenia. To „konstytucja” organizacji mówiąca o zasadach jego działania. Wstępny projekt statutu należy przygotować jeszcze przed zwołaniem zebrania założycielskiego i zapoznać z nim wszystkich członków przyszłego stowarzyszenia.

Zebranie założycielskie

Stowarzyszenie jest oficjalnie zakładane na zebraniu założycielskim, gdzie musi zebrać się minimum 7 osób, które automatycznie stają się założycielami organizacji. Aby sprawnie przeprowadzić zebranie założycielskie, należy wcześniej wybrać miejsce i ustalić termin zebrania. Dodatkowo potrzeba znaleźć osobę, która przygotuje niezbędne dokumenty, poprowadzi zebranie oraz spisze protokół. Na takim zebraniu założyciele podejmują uchwały o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze władz stowarzyszenia oraz organu nadzoru.

Rejestracja w KRS

Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów KRS-W20 i KRS-WK możemy złożyć wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Musimy przygotować po dwa egzemplarze: statutu stowarzyszenia, listy założycieli, protokołu z zebrania założycielskiego, uchwał z zebrania założycielskiego (o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze zarządu oraz komisji rewizyjnej). Dodatkowo w jednym egzemplarzu należy załączyć oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń. Rozpatrzenie wniosku o rejestrację trwa około miesiąca czasu.

Koszty i miejsce rejestracji

Kluby sportowe możemy podzielić na dwa rodzaje:

• nieprowadzące działalności gospodarczej – rejestrują się bezpłatnie w ewidencji starosty.

• prowadzące działalność gospodarczą – rejestracja w KRS, opłata wynosi 600 zł.

jak założyć stowarzyszenie

Dane uzupełniające

Gdy wniosek o rejestrację zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymujemy unikalne numery KRS, REGON oraz NIP, dzięki którym możemy przystąpić do ostatnich formalności. Takimi są: złożenie w Urzędzie Skarbowym formularza NIP-8, założenie konta bankowego organizacji oraz wyrobienie pieczątki stowarzyszenia. Po spełnieniu tych wszystkich procedur nasza organizacja może już oficjalnie zacząć działać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *