banner
Artykuły, Biznes

Formy zabezpieczenie realizacji umów

Zarówno firmy, jak i banki podejmując jakąkolwiek formę współpracy, pragną w pełni zabezpieczyć swoją działalność przez ewentualnym problemami. Oto niektóre z form ubezpieczeń, jakie wykorzystują firmy oraz banki.

Zabezpieczenie realizacji kontraktu

Dla firm, jedną z popularnych form zabezpieczenia realizacji umów, są tzw. gwarancje kontraktowe, czyli pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz zlecającego podmiotu w przypadku niewywiązania się z umowy. W efekcie, podmiot, który zleca realizacje konkretnej usługi, może wymagać od firmy wniesienie określonego zabezpieczenia finansowego. Zabezpieczenie to ma na celu chronić podmiot w przypadku, gdyby firma nie spełniła warunków umowy, nie dochowała terminu jej realizacji czy też jakość towaru nie była zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

Zaletami tej formy zabezpieczenie są przede wszystkim większa wiarygodność wykonawcy w oczach kontrahent, niezależność finansowa od banków, zwolnienie wykonawcy z konieczność stosowania innych form zabezpieczenia realizacji kontraktu czy pewność, iż w przypadku nie dotrzymania warunków kontraktu, podmiot zlecający szybko otrzyma kwotę stanowiącą zabezpieczenie.

umowa

Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy

Dla banków finansujących kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnych, korzystnym rozwiązaniem jest tzw. ubezpieczenie kredytu dla nabywcy. Ubezpieczenie to zabezpiecza bank przez brakiem spłaty kredytu czy też opóźnieniami w płatnościach będących rezultatem ryzyka handlowego lub ryzyka politycznego.

W ramach tego ubezpieczenia, bank udziela kredytu na zakup towarów lub usług, realizowanych w ramach kontraktu eksportowego, konkretnemu importerowi. Jego transze są natomiast wypłacane polskiemu eksporterowi w momencie przedstawienia dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań zawartych w umowie. Po zakończeniu realizacji usługi, kredyt jest spłacany przez importera z wydłużonym terminem spłaty. W zależności od charakteru projektu finansowanego z ubezpieczeniem, okres wpłaty wynosi średnio od 5 do 10 lat. Więcej informacji tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *