banner
Biznes

Finansowe zabezpieczenie przyszłości

Rozsądny i przemyślany sposób oszczędzania jest w stanie zapewnić stabilną sytuację finansową w przyszłości oraz zabezpieczyć w razie nieszczęśliwych zdarzeń losowych. W co warto inwestować, aby nie martwić się o przyszłość dla siebie i swoich dzieci?

Przede wszystkim oszczędzanie powinno być procesem długoterminowym, a w podjęciu trafnego wyboru instrumentów finansowych może pomóc niezależny, profesjonalny doradca finansowy. Dla osób ostrożnych najlepszym rozwiązanie rozwiązanie stanowią oferty banków zachęcające do zakładania lokat długoterminowych oraz prowadzenia rachunków oszczędnościowych, które w dłuższej perspektywie czasowej przynoszą wymierną stopę zwrotu. Dobrowolne, regularne oszczędzanie może służyć zabezpieczeniu przyszłości dzieci i ich edukacji, ale może także mieć na celu późniejszą inwestycję w nieruchomości i surowce, czy w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia na rynku giełdowym.

Z kolei osoby pracujące już na początku kariery zawodowej powinny pomyśleć, czy emerytura z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego będzie wystarczająca na zapewnienie bezpiecznej i dostatniej starości, czy może warto odkładać dodatkowe środki na III filar emerytalny. Inną dobrowolną formą zabezpieczenia przyszłości jest wykup polisy ubezpieczeniowej, której zakres może obejmować wypłatę środków w przypadku inwalidztwa, przewlekłej choroby, czy nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego. Oczywiście ubezpieczenie na życie zabezpiecza finansowo także osoby bliskie ubezpieczonego (uposażonych) w razie jego śmierci.

Długoterminowe i rozsądne oszczędzanie to jedyna droga do zapewniania sobie spokojnej starości, dobrego startu dla dzieci oraz stabilnej sytuacji finansowej w przyszłości. Trzeba jednak każdego dnia umiejętnie gospodarować zgromadzonymi środkami finansowymi i domowym budżetem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.