banner
Landefeld
Technologia

Energetyczny potencjał powietrza

Wszyscy pamiętają z lekcji historii przedsiębiorczych Holendrów, którzy już wiele wieków temu potrafili produkować energię dzięki powietrzu, a to wszystko za sprawą wiatraków. Dzięki swojej pomysłowości szybko zbudowali dostatek, jaki nawet nie marzył się ludziom w ówczesnej Europie. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, a powietrze zaczęto wykorzystywać coraz wydajniej w rozmaitych celach. Przede wszystkim zaczęto sprężać powietrze, a to wszystko dzięki powstaniu nowej dziedziny nauki – pneumatyki.

Zasady opisujące wszelkie kwestie związane ze sprężaniem powietrza ujmuje dział nauki zwany pneumatyką. Obecnie pneumatyka klasyfikowana jest jako jedna z gałęzi inżynierii mechanicznej. Ta z kolei zajmuje się projektowaniem, produkcją i użytkowaniem wszelkich maszyn, z pominięciem maszyn elektrycznych.

Pneumatyka – co to oznacza?

Pneumatyką to nazwa pochodząca z języka greckiego W języku Greków „pneuma” oznacza „tchnienie”. W rozważaniach filozoficznych od zawsze symbolizowała dynamizm. Owo tchnienie, dziś przywodzące  na myśl zjawisko eteryczne, które porównać można do dzieła stworzenia, dla antycznych myślicieli było niematerialnym ekwiwalentem fizycznej struktury materii. Greccy filozofowie wierzyli, że determinuje ono właściwości fizyczne materii. Do dziś spieramy się, czy mieli rację. Bez względu na odpowiedź udzieloną na powyższe pytanie, nie ma wątpliwości, że bez powietrza nie jest w stanie żyć człowiek, obecnie umarłby bez niego również przemysł.

Landefeld

Pneumatykę zaprzęgnięto do usystematyzowania zagadnień związanych z projektowaniem i eksploatacją maszyn, które do przekazywania energii wykorzystują sprężone powietrze. Oczywiście nośnikiem energii może być każdy gaz, dający się sprężyć do ciśnienia umożliwiającego przekazanie impulsu energetycznego maszynom. Urządzenia pneumatyczne częściej wykorzystują nadciśnienie, czyli czynnik sprężony. Jednak zdarzają się przypadki, w których aparatura wymaga zastosowania podciśnienia. Obecnie urządzenia pneumatyczne coraz rzadziej znajdują zastosowanie w pracach projektowych. Inżynierowie nie są zobligowani do drobiazgowego i wnikliwego konstruowania wszystkich komponentów urządzeń, gdyż większość ze składników jest zunifikowana, jeśli chodzi o budowę i funkcjonalność. Dzięki temu projektant może wybrać poszczególne komponenty struktury urządzenia i zestawić je w jedną całość dla sprawdzenia działania.

W wyniku rozwoju technologii dwudziestowiecznych nastąpił skok w kwestii zakresu możliwości wszelkich dziedzin technicznych. Przyczynił się do tego rozwój elektroniki, a w szczególności układów scalonych. Pneumatyka w tandemie z elektroniką wzniosła się na wyżyny i pozostaje tam do dziś. Jeżeli zainteresowała Was tematyka pneumatyki i dziedzin pokrewnych, zachęcamy do odwiedzenia strony Landefeld.pl. Jedną z kategorii na stronie jest Baza wiedzy, w której znajdują się artykuły rozjaśniające tę tematykę. Ponadto, w kategorii oferta możecie wybrać interesujące Was części i narzędzia pneumatyczne marki Landefeld, dystrybuowane w Polsce przez firmę Aircom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *