banner
Biznes

Zainwestuj w emeryturę

Podstawę systemu emerytalnego w Polsce stanowią Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Otwarte Fundusze Emerytalne, tzw. I i II filar. Jednak obawy o wysokość przyszłych emerytur sprawiły, że przygotowano możliwość dobrowolnego oszczędzania w ramach III filaru emerytalnego.

Po przeprowadzaniu reformy emerytalnej, która wprowadzała podział na dwa obowiązkowe filary: ZUS i OFE szybko okazało się, że te dwa podmioty nie zapewnią oczekiwanych emerytur. Dlatego III filar daje możliwość samodzielnego i dobrowolnego decydowania o środkach przeznaczonych na przyszłą emeryturę. Aby emerytura była wyższa od przewidywanej, trzeba zapewnić sobie w przyszłości zyski. Taką możliwość daje oszczędzanie w ramach III filaru, który zapewnia w zależności od wybranej formy relatywnie bezpieczne inwestowanie.

Oszczędzanie na emeryturę jest inwestowaniem długoterminowym i może przybierać różną formę wynikającą ze specyfiki produktów emerytalnych podmiotów, którym powierzone zostają środki pieniężne.
Oszczędzanie na emeryturę to poważna inwestycja dotycząca przyszłości, dlatego decyzja o ulokowaniu kapitału powinna być dobrze przemyślana. Zanim zdecydujemy się założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) w jednej z instytucji warto zapoznać się z charakterem jej działalności i sposobem inwestowania.

Oszczędzanie w banku opiera się głównie na kontach oszczędnościowych i lokatach. Jest to stosunkowo bezpieczna forma lokowania oszczędności, ale nie gwarantuje relatywnie dużych zysków. Przy uwzględnieniu inflacji zysk ten być może nie będzie wystarczający, aby dopełnić emeryturę przyznaną przez ZUS i OFE. Można również za pośrednictwem domu maklerskiego ulokować swoje środki w akcje i obligacje, ale konieczna jest w tym przypadku wiedza i doświadczenie w zakresie giełdy i papierów wartościowych.

Bezpiecznym i korzystnym rozwiązaniem są fundusze inwestycyjne. Poziom ryzyka wynikający z ich działalności jest zróżnicowany i zależy od przyjętej polityki inwestycyjnej. Specjaliści zajmujący się powierzonym kapitałem mają doświadczenie w zakresie. W przypadku upadłości towarzystwa inwestycyjnego powierzone środki nie przepadają, ponieważ nie są wliczane do masy upadłościowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.