banner
Biznes

Jak uzyskać szybką pożyczkę?

Uzyskanie pożyczki często wiąże się z licznymi formalnościami, które mają potwierdzić zdolność kredytową. Banki dokładnie weryfikują sytuację finansową swoich klientów i ich możliwości,  bazując nie tylko na dostarczonych przez nich dokumentach, ale też raporcie uzyskanym z Biura Informacji Kredytowej. Nieco inaczej proces ten wygląda w sektorze pozabankowym, gdzie przed konsumentem stawiane są znacznie mniejsze wymagania.

Kredyty i pożyczki gotówkoweSzybka pożyczka w bankach jest trudna do uzyskania, a czasami wręcz niemożliwa. Proces weryfikacyjny dostarczanych dokumentów, mający potwierdzić zdolność kredytową klientów zwykle trwa dość długo. Przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu specjaliści finansowi muszą mieć pewność, że klient będzie miał możliwość spłaty zaciągniętych w banku zobowiązań. Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy prowadzona jest w oparciu o zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach oraz informacje dotyczące historii kredytowej. Jakiekolwiek wątpliwości względem sytuacji finansowej klienta mogą stać się przyczyną decyzji odmownej.

Inaczej sytuacja wygląda w sektorze pozabankowym, gdzie wymagania są znacznie mniejsze. Instytucje finansowe również oceniają zdolność kredytową klientów, jednak bywają mniej rygorystyczne. Osoba ubiegająca się o pożyczkę, podobnie jak w banku, jest zobowiązana przedłożyć wraz wnioskiem dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Zarówno w banku, jak i w instytucji pozabankowej ważne jest, aby klient wykazał stabilność finansową, która będzie swoistym gwarantem spłaty wypłaconych środków pieniężnych. Różnica polega jednak na tym, że dla sektora pozabankowego raporty o historii kredytowej nie zawsze mają wpływ na przyznanie pożyczki, nawet jeśli odnotowano nieterminowość spłat wcześniejszych zobowiązań. Raporty BIK mogą być jednak podstawą dla określenia warunków, na jakich zostanie przyznany kredyt. Tym samym mogą mieć wpływ na jego wysokość, oprocentowanie i termin spłaty.

Zasadniczą różnicą przy ubieganiu się o kredyt w banku a instytucji pozabankowej jest czas oczekiwania na decyzję. Doradca finansowy, na podstawie dostarczonych dokumentów, może przyznać kredyt w ciągu trzydziestu minut albo doby, rzadko zdarza się, aby proces podejmowania decyzji trwał dłużej. Stąd w przypadku instytucji pozabankowych mówi się o tzw. szybkich pożyczkach, jednak ważne, aby dokładnie zapoznać się z warunkami ich przyznawania. Każda instytucja stara się zabezpieczyć operację finansową, dlatego w przypadku trudności ze spłatą pożyczki, zawsze trzeba skontaktować się z doradcą finansowym odpowiedzialnym za opracowanie oferty. Więcej informacji o warunkach udzielania szybkich pożyczek można znaleźć na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *