banner
Studia z grafiki
Artykuły

Studia graficzne to nauka przekazywania informacji w formie wizualnej

W czasach rewolucji cyfrowej i niezwykle szybkiego tempa codziennego życia, tradycyjne formy przekazu informacji za pomocą tekstu w wielu przypadkach przestają się sprawdzać. Aby nadążyć za zmianami, konieczne jest dostosowanie się do współczesnych trendów. A jednym z najważniejszych trendów jest obecnie przekazywanie informacji w formie wizualnej.

Informacja zaklęta w obrazie

Jedną z cech wspólnych dla wszystkich cywilizacji i kultur jest wypracowanie sposobu na skutecznie przekazywanie sobie informacji zarówno na obszarze jednego pokolenia, jak i międzypokoleniowo. Aby taki przekaz informacji był możliwy, musi istnieć określony, wypracowany i znany w obszarze danego kręgu kulturowego sposób przekazu. W tym celu używano w pierwszej kolejności symboli graficznych, które na pewnym etapie rozwoju osiągnęły status pisma piktograficznego, zwanego również pismem obrazkowym.

Pismo obrazkowe

Pismo obrazkowe

Pismo piktograficzne uważane jest za początkowe stadium znanego nam dzisiaj pisma. W jego przypadku nie korzystano z liter, ale z piktogramów. Każdy piktogram oznaczał określone pojęcie, przez co pismo piktograficzne traktowane jest jako pismo znaczeniowe. Warto jednak pamiętać, że piktogramy nie są obrazami. Przedstawiają bowiem konkretną sytuację, nie zaś wyobrażenie sytuacji.

Naukowe podejście do grafiki

Choć piktogramy są reliktem prehistorii, współcześnie stanowią podstawę lub też raczej przykład tego, jak można przekazywać informacje w formie wizualnej, zrozumiałej dla szerokiego grona odbiorców. Zagadnienie to – choć z pozoru niezwykle proste – w rzeczywistości stanowi przedmiot poważnych badań i studiów przygotowujących przyszłych grafików do tworzenia wizualnych form przekazu informacji. Przykładem są tu studia graficzne w Krakowie na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Zarówno one, jak i inne studia z grafiki pozwalają słuchaczom poznać tajniki tworzenia obrazów w oparciu o schematy wyznaczone przed wieloma wiekami przez pismo piktograficzne, a które do dziś sprawdzają się znakomicie. Studia takie uczą przyszłych grafików czerpać z gromadzonej przez stulecia wiedzy o oddziaływaniu obrazów i wykorzystywać ją w kreowaniu nowych, łatwo zrozumiałych w danym kręgu kulturowym przekazów wizualnych.

Uniwersalność dobrego symbolu

Skuteczność wizualnej formy przekazu tkwi w jej uniwersalności, łatwym zrozumieniu i – przede wszystkim – szybkości dekodowania. Symbol graficzny przygotowany na wzór piktogramu jest odczytywany w ułamku sekundy, co przy obecnym tempie życia i częstym skanowaniu wzrokiem wszelkich informacji, jest warunkiem koniecznym do tego, aby kryjąca się za grafiką informacja mogła dotrzeć do odbiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *