banner
Biznes

Pełna księgowość firmy

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, które przynoszą firmie zyski, bądź straty jest wymagane przez przepisy polskiego prawa. O ile uproszczona rachunkowość pozwala tylko na obliczenie podatku, o tyle już pełna księgowość obejmuje szereg zapisów i informacji finansowych, które tworzą rzeczywisty obraz pozycji finansowej firmy.

Istnieją trzy formy prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej albo ryczałtu ewidencjonowanego, a ich istotą jest określenie wysokości zobowiązań podatkowych firmy. Z uwagi na niskie koszty i nieskomplikowane zasady obliczeń finansowych są one powszechną formą księgowości w małych przedsiębiorstwach.

Pełną rachunkowość w postaci ksiąg rachunkowych muszą prowadzić polskie i zagraniczne spółki handlowe, osoby fizyczne oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość w walucie polskiej sumy 1,2 mln euro. Limit ten jest określony ustawowo. Z racji tego, że prowadzenie ksiąg rachunkowych musi przebiegać zgodnie z regulacjami prawnymi firmy powierzają swoją księgowość w ręce profesjonalistów z dziedziny rachunkowości i finansów. Wtedy za chronologiczne i systematyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada biuro rachunkowe. Rzeszów i inne duże miasta mają zarejestrowanych setki takich biur, które zajmują się sporządzaniem sprawozdań finansowych, ustalaniem aktywów i pasywów firmy w drodze inwentaryzacji oraz przechowywaniem dokumentacji finansowej, stanowiącej dowód zdarzeń gospodarczych. Same zaś zasady prowadzenie ksiąg rachunkowych wynikają z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, dlatego niezależenie od przyjętej w firmie polityki rachunkowości księgowość w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie, czy Poznaniu opiera się na tych samych ogólnych zasadach.

[Modyfikacja 28.10.2019]
Pełna księgowość wymaga rejestracji wszystkich zdarzeń gospodarczych, rodzących skutki finansowe – począwszy od zapłaty za zakupiony towar, przez wpływy na rachunek bankowy, aż po zaciągane kredyty. Tylko na ich podstawie powstaje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej firmy oraz obliczana jest wysokość osiąganych zysków. Profesjonalna obsługa kadrowo – płacowa, księgowa oraz rachunkowa pozwala na zachowanie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a co ważne dla osób prowadzących własną działalność – w wypadku kontroli z Urzędu Skarbowego cała procedura odbywa się w oparciu o dane oraz dokumenty zebrane przez biuro rachunkowe co stanowi znaczne ułatwienie i usprawnienie całej procedury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.