banner
Edukacja

Modele nauczania, czyli naukowo-studenckie życie

Dzisiejsza nauka dysponuje wieloma narzędziami i metodami nauczania, za pomocą których dostarcza wiedzy wszystkim złaknionym tego typu pokarmu intelektualnego. Od wielu lat szczególne znaczenie na szeroko pojętej płaszczyźnie naukowej odgrywają spotkania akademickie, które przybierają różne formy i sposoby komunikacji między uczestnikami. 324180_numbers_and_letters_my_mac_putMożna tu wymienić na przykład wykłady, konferencje, sympozja, webinaria – dość nowe pojęcie stosowane we współczesnej terminologii, czy też seminaria. Poznajmy cechy charakterystyczne każdej z przytoczonych form prezentacji.

Seminaria

Seminaria to forma spotkań naukowych chyba najbardziej znana szczególnie wśród studentów. Celem seminariów jest przede wszystkim metodyczne kształcenie oraz przygotowanie określonych osób do samodzielnych badań naukowych w danej dziedzinie. Każda dyscyplina naukowa powinna lub też ma inną formę dydaktyczną. I tak na przykład seminaria informatyczne, jako forma dydaktyczna na kierunku technicznym, powinny się skupić nie tylko na teoretycznym, ale przede wszystkim na praktycznym aspekcie badań. Zgoła inaczej sytuacja będzie się przedstawiać w naukach humanistycznych, gdzie główny nacisk kładzie się na rozważania teoretyczne. Seminarium to także aktywne zapoznanie się z wiedzą, która predestynuje u uczestników późniejszą umiejętność argumentowania i uzasadniania własnego stanowiska, poglądów czy teorii.

Konferencje i sympozja

Konferencje to nic innego, jak spotkanie grupy osób zainteresowanych pewnym działem, aspektem, dziedziną z szeroko pojętego życia publicznego. Trzymając się jednak terminologii naukowej, jest to zbiór wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat, popartych stosownymi wynikami badań. Każda konferencja jest zazwyczaj rozciągnięta w czasie i podzielona na kilka sesji wykładowych, w czasie których referenci, posiłkując się różnego rodzaju pomocami multimedialnymi, prezentują swoje badania, spostrzeżenia i teorie. Po zakończeniu danego referatu następuje ogólna dyskusja wśród zebranych, głównie w postaci pytań do przemawiającego. Konferencje, przede wszystkim naukowe, przybierają różny kształt, głównie ze względu na czas trwania i rozmiar przedsięwzięcia. Można wyróżnić tym sposobem między innymi: kongresy, warsztaty, mini-konferencje czy też sympozja. Ta ostatnia forma, od strony organizacyjnej, jest najbardziej zbliżona do typowej konferencji. Sympozja zazwyczaj dotyczą węższego zakresu tematycznego.

Webinaria

Określenie webinaria zrodziło się chyba wraz z pojawieniem i upowszechnieniem się w przestrzeni publicznej Internetu. Termin ten to zlepek dwóch słów (ang. web – sieć i seminar – seminarium) odnoszących się do spotkania naukowego odbywającego się za pomocą technologii webcast, czyli obustronnej komunikacji internetowej pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Webinaria dość często wykorzystywane są w celach szkoleniowych, instruktażowych oraz kontaktach biznesowych. Dzięki takiej formie komunikacji internetowej można również aktywnie poszukiwać zajęcia. Często headhunters, poprzez tego typu „internetowy most”, rekrutują pracowników lub zamieszczają anonse typu – praca dla informatyka w Rzeszowie, pilnie przyjmę, czy też zatrudnię programistę w Warszawie od zaraz. Przyjmuje to również często postać interaktywnej rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzanej na odległość.

Wykład

Wykład to także jedna z najlepiej znanych obecnie metod nauczania i chyba najbardziej nielubiana przez studentów, choć przeważnie nieobowiązkowa. Jest to najczęstsza i najprostsza forma ustnego przekazania wiedzy słuchaczom, stosowana obecnie na całym świecie. Może występować z częstotliwością jednego lub całego cyklu spotkań w obrębie określonej dziedziny. Wykład może być prowadzony w różny sposób w zależności od preferencji wykładowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.