banner
kobieta
Edukacja

Pisanie prac licencjackich

Praca licencjacka jest uwieńczeniem studiów pierwszego stopnia. Podczas jej pisania student ma za zadanie udowodnić, że przy pomocy ogólnodostępnych źródeł naukowych jest w stanie w zwięzły i logiczny sposób wypowiedzieć się na temat wskazany przez promotora lub wybrany samodzielnie.

Prace zaliczeniowe muszą pod względem formalnym spełniać wymagania ustalone przez uczelnię. Najważniejszą cechą takich prac jest odpowiednia struktura tekstu, czyli proporcjonalny podział na rozdziały i podrozdziały. Tekst powinien zawierać takie części jak: strona tytułowa, spis treści, wstęp, 3-5 rozdziałów, zakończenie, bibliografia, spis tabel, rysunków i wykresów. Prace licencjackie są objętościowo znacznie mniejsze niż prace magisterskie, dlatego mogą być zbudowane wyłącznie z części teoretycznej. W część empirycznej przedstawiane są wyniki samodzielnych badań (np. wywiadu, ankiety), dlatego jest to zadanie kierowane do studentów studiów magisterskich.

Sprawdź ofertę już teraz.

Napisanie pierwszej pracy licencjackiej jest dla studenta dużym wyzwaniem. Początkowo może on stwierdzić, że jest to zadanie, które przerasta jego umiejętności. Nie powinien się jednak poddać lecz zwrócić do promotora o pomoc w pisaniu prac licencjackich. Wykładowca odpowiada za poczynania naukowego swojego podopiecznego, dlatego w trakcie konsultacji z pewnością podpowie mu, jak taką pracę sporządzić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *