banner
Porady

Mobbing – czym jest i jak się bronić?

Definicja mobbingu została wprowadzona w wyniku nasilania się tego zjawiska w wielu miejscach pracy. Na czym dokładnie polega jego istota?

Mobbing definicja

W wyniku nowelizacji z 14.11.2003 r. w art. 943 § 2 Kodeksu Pracy została wprowadzona definicja mobbingu. Mówi ona, iż wszelkiego rodzaju działania lub zachowania, które dotyczą pracownika lub są skierowane przeciwko niemu. Polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu go  i zastraszaniu. Dodatkowo często wywołują u niego mocno zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Ich głównych celem jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu.
Możemy wyróżnić dwa rodzaje mobbingu:

  1. pracownik – przełożony, zwany mobbingiem pionowym,
  2. pracownik – pracownik, nazywany mobbingiem poziomym.

Mobbing zawsze stanowi celowe działanie. Osoba pokrzywdzona nie zawsze ma bezpośredni kontakt z prześladującym, ale zawsze odczuwa skutki wszystkich negatywnych działań ku niej skierowanych.

Kto może być ofiarą?

Każdy – zarówno osoba o niższych kwalifikacjach jak i taka, która posiada bardzo duże kompetencje. W pierwszym przypadku pracownik zazwyczaj nie potrafi się obronić, co może doprowadzić do zgubnych dla niego sytuacji – załamania psychicznego, stanów depresyjnych. Z kolei w drugim przypadku bardzo często złe traktowanie pracownika przez przełożonego ma swoje podłoże w poczuciu zagrożenia, np. z powodu wyższych kwalifikacji czy stanu posiadanej wiedzy.

Jakie mogą być konsekwencje?

Osoba, która doświadcza negatywnych działań narażona jest w bardzo dużym stopniu na pogorszeni lub nawet zrujnowanie stanu zdrowia zarówno fizycznego i psychicznego, co w perspektywie czasu może stać się przyczyną poważnych dolegliwości i chorób. Jakie mogą by pierwsze oznaki, że ktoś stał się ofiarą mobbingu? Po pierwsze pojawiająca się zaniżona samoocena, rosnąca frustracja oraz nasilający się znacznie stres. Warto pamiętać, iż praca w takich warunkach jest również bardzo niekorzystna dla całej firmy lub przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy z:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.