banner
coaching
Pozostałe

Coaching i coaching kryzysowy – studia podyplomowe nie tylko dla trenerów

Studia podyplomowe mają pomóc w zdobyciu takich kompetencji, które będą przydatne w rozwoju kariery zawodowej, niezależnie od etapu na jakim się znajdujemy. Z jednej mają zapewnić doskonalenie kompetencji i rozwijanie się w dziedzinie, z którą od dawna jesteśmy związani. Dotyczy to szczególnie osób, które pracują w dynamicznie rozwijających się branżach lub na stanowiskach, w które wpisana jest konieczność ciągłego rozwoju kompetencji. Z drugiej strony umożliwiają podjęcie nowej ścieżki zawodowej, samorealizację w nieco innym obszarze, niż dotychczasowo podejmowany.

Znaczenie coachingu w zarządzaniu

Niewątpliwie taką dziedziną jest zarządzanie. Jego nieodłącznym elementem staje się coaching. Przestajemy zatem myśleć o nim jako wąskiej specjalizacji przynależnej tylko osobom, które stricte z nim związały swoją profesję zawodową. Kompetencje z tego zakresu są, a z czasem jeszcze bardziej będą, pożądane u menadżerów wszystkich szczebli, u zarządzających przedsiębiorstwami, instytucjami i grupami osób.

Zwrócenie uwagi na ten fakt sprawia, że program studiów podyplomowych z zakresu coachingu powinien realizować potrzeby różnorodnych osób, w tym określonych grup zawodowych. Kształcenie powinno być zatem nie tylko maksymalnie praktyczne, ale i wielowymiarowe. Taką ofertę studiów podyplomowych kieruje do przyszłych ich uczestników  Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Coaching i Coaching kryzysowy

Studia podyplomowe Coaching i Coaching kryzysowy w biznesie kierowane są nie tylko do tych, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową w tym obszarze. Program został stworzony również z myślą o kadrze kierowniczej pracującej na różnych szczeblach. Unikalne umiejętności zdobędą także menedżerowie, chcący rozwijać się w obszarze zarządzania ludźmi i motywowania. Duży nacisk kładziony jest na doskonalenie kompetencji związanych z komunikacją i przywództwem.

Kształcenie praktyczne

Studia podyplomowe z zakresu coachingu tworzone są pod okiem specjalistów w branży – nie tylko teoretyków, ale przede wszystkim praktyków, którzy w inspirujący sposób potrafią przekazywać swoją wiedzę. Takie osoby są jednocześnie mentorami – wspierają w samorozwoju i zdobywaniu kolejnych, niezbędnych kompetencji. Jakich? Przede wszystkim są to umiejętności stosowania w praktyce narzędzi coachingowych potrzebnych zarówno w pracy z ludźmi, jaki i do wzmacniania swojej marki osobistej. Poza tym doskonalone będą techniki związane z komunikacją interpersonalną, autoprezentacją a także z diagnozowaniem i modyfikacją „systemów”, na których opierają się organizacje.

Inne kierunki – inne możliwości

W ofercie studiów podyplomowych Uczelni Techniczno-Handlowej znajdują się również inne kierunki, które od lat cieszą się dużą popularnością. A to przede wszystkim ze względu na ich praktyczny charakter i dostosowanie do aktualnych i przyszłych wymagań rynkowych. W Centrum Studiów Podyplomowych można doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie finansów, prawa, zarządzania, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *