banner
Porady

Wynajem mieszkania. O czym należy pamiętać?

Z opcji wynajmu mieszkania korzystają zarówno studenci, rozpoczynający naukę w odległym mieście, jak i osoby podejmujące pracę poza miejscem swego zamieszkania. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji najważniejsze są warunki lokalowe, jednak warto pamiętać o przepisach regulujących zasady najmu, a tym samym określających prawa i obowiązki lokatora oraz właściciela mieszkania.

Wynajem mieszkaniaNajem okazjonalny

Wynajem mieszkania określany jest w polskim prawie jako tzw. najem okazjonalny, a obowiązujące w tym przypadku zasady stanowi Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Tym samym wynajem mieszkania od osoby prywatnej powinien być uregulowany pisemną umową zawieraną między wszystkimi zainteresowanymi stronami – osobą lub osobami wynajmującymi oraz właścicielem mieszkania.

Umowa najmu

Umowa jest niezbędna, ponieważ reguluje wszystkie kwestie związane z najmem, a tym samym określa prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy. Dlatego umowa powinna być zawierana zarówno w sytuacji, gdy wynajmowane jest całe mieszkanie, jak i w przypadku, gdy przedmiotem najmu jest tylko jedno pomieszczenie – czyli pokój.

Stan lokalu

Częścią sporządzanej umowy powinien być również protokół zdawczo-zbiorczy, w którym należy opisać stan faktyczny lokalu z wykazem znajdujących się w nim przedmiotów. Warto zadbać, aby protokół był szczegółowo sporządzony, ponieważ jest to forma zabezpieczenia. Dla najemcy jest to podstawa do roszczeń finansowych względem lokatorów w razie dokonania przez nich zniszczeń, natomiast osoba wynajmująca zabezpiecza się przed ewentualnymi bezpodstawnymi roszczeniami ze strony właściciela mieszkania.

Opłaty

Jedną z najważniejszych kwestii regulowanych umową są opłaty, które osoba wynajmująca zobowiązana jest regularnie uiszczać. Bardzo ważne jest, aby w umowie dokładnie określić ich wysokość i wykazać, czego będą dotyczyć – wynajem, czynsz, media, czyli gaz, prąd, woda. Dodatkową opłatę może stanowić Internet, przy czym kwestię dostępu należy wcześniej ustalić z właścicielem. Warto wyjaśnić kwestie ewentualnych zmian w opłatach, ponieważ właściciel mieszkania ma prawo zmienić czynsz, informując o tym fakcie lokatorów miesiąc przed faktycznym ustanowieniem wysokości czynszu.

Terminy

Obok wskazania wysokości opłat, bardzo ważną informacją, która powinna znaleźć się w umowie jest czas trwania najmu i termin wypowiedzenia. W przypadku nieoznaczenia czasu najmu, może on zostać wypowiedziany trzy miesiące naprzód, końcem miesiąca kalendarzowego. Jeśli natomiast w umowie będzie wskazany czas najmu, ale nie będzie terminu wypowiedzenia, umowa będzie obowiązywać do czasu wygaśnięcia bez możliwości wcześniejszego rozwiązania http://www.aplikanci.profinfo.pl/publikacje/art14,prawo-i-postepowanie-cywilne.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.