banner
Biznes

Pomoc na Raka w AXA – polisa na wypadek zachorowania na nowotwór

Według wszelkich prognoz, w 2025 roku zachorowalność na nowotwór w Polsce zwiększy się nawet o 40%, a więc co czwarty Polak zostanie pozytywnie zdiagnozowany. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. stara się nakłaniać swoich klientów do odpowiedzialnego podejścia do życia i wcześniejszego zabezpieczenia się na wypadek choroby w ramach ubezpieczenia „Pomoc na Raka”.

axa-logoUbezpieczenie AXA to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy obawiają się, że w przyszłości mogą zachorować na raka. Produkt „Pomoc na Raka” oferuje klientom możliwie wszechstronną opiekę na każdym etapie choroby, a przede wszystkim wsparcie pieniężne, które znacząco złagodzi negatywne skutki finansowe zachorowania na nowotwór.

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” to pierwszy w Polsce tego rodzaju produkt, który można kupić za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wejść na stronę www.pomocnaraka.pl i postępować według zamieszczonych przez ubezpieczyciela wskazówek. Serwis jest w całości poświęcony zagadnieniom z zakresu ubezpieczenia, oferując czytelnikowi wszelkie niezbędne informacje na temat istoty polisy „Pomoc na Raka”. To także szerokie kompendium wiedzy o samej chorobie nowotworowej, przydatne m.in. dla osób, które szukają porad na skuteczne zminimalizowanie ryzyka zachorowania w przyszłości na nowotwór.

Co zapewnia ubezpieczenie „Pomoc na Raka”?

Osoba ubezpieczona otrzymuje wsparcie pieniężne z chwilą przyznania przez AXA prawa do świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu, a następnie w momencie operacji medycznej, chemioterapii i/lub radioterapii. Ponadto każdy chory pobiera miesięczną rentę nawet przez 12 kolejnych miesięcy, którą może spożytkować na najpilniejsze w danej chwili potrzeby (np.: opieka pielęgniarska, zakup leków nierefundowanych). Taka pomoc finansowa jest w stanie zrekompensować w dużym stopniu choremu utratę części jego dochodów.

Ubezpieczenie, w ramach wybranych przez klienta limitów, zapewnia m.in. dostęp do specjalistycznych konsultacji oraz badań ambulatoryjnych i diagnostycznych (np.: USG, biopsja, badania endoskopowe, rezonans magnetyczny, PET, tomografia komputerowa, itp.), co pozwala na dokładniejsze monitorowanie przebiegu choroby. Polisa pozwala także na szeroki dostęp do konsultacji z lekarzami różnych specjalności (nie tylko onkologicznych), w tym m.in. z kardiologiem, endokrynologiem, onkologiem, chirurgiem naczyniowym czy neurochirurgiem.

pomoc na raka

„Pomoc na Raka” to również kompleksowe wsparcie ułatwiające organizację życia codziennego osoby dotkniętej chorobą nowotworową. AXA zajmie się pokryciem kosztów oraz zorganizowaniem pomocy domowej lub pielęgniarskiej, załatwieniem specjalistycznej rehabilitacji wraz z potrzebnym do tego sprzętem, a także przygotuje profesjonalny transport medyczny dla chorego.

Skuteczne leczenie to przede wszystkim właściwie postawiona diagnoza lekarska. Z tego też powodu AXA, w ramach tzw. Drugiej Opinii Medycznej, zapewnia dodatkowe konsultacje z jednym z międzynarodowych ekspertów w danej dziedzinie medycyny, który zweryfikuje poprawność rozpoznania choroby. Ponadto specjalista wskaże ubezpieczonemu optymalną dalszą drogę leczenia dopasowaną do jego przypadku.

AXA namawia, aby pomyśleć o własnej przyszłości i zabezpieczyć siebie oraz swoich najbliższych przed negatywnymi skutkami ewentualnej choroby nowotworowej. Tak na wszelki wypadek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *