banner
Artykuły, Polska

Bankructwo touroperatora coraz mniej straszne. Rząd wprowadził nowe przepisy chroniące klientów biur podróży.

Niespodziewane plajty biur podróży niejeden raz dały się we znaki polskim turystom. Spektakularne plajty wielokrotnie oznaczały pozostawionych samym sobie w zagranicznych kurortach turystów i mnóstwo problemów z ich powrotem. Obowiązujące od kilku dni przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony klientów biur podróży na wypadek tego typu sytuacji kryzysowej.

II filar dla biur podróży

26 listopada weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o usługach turystycznych, ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Celem nowych przepisów jest zwiększenie ochrony turystów korzystających z usług działających w Polsce biur podróży.

Zgodnie ze znowelizowanymi ustawami, gromadzone na wypadek niewypłacalności zabezpieczenia finansowe biur podróży mają składać się z dwóch tzw. filarów. Pierwszym, funkcjonującym do tej pory filarem pozostanie nadal umowa gwarancji ubezpieczeniowej, umowa gwarancji bankowej lub umowa ubezpieczenia na rzecz klientów czy też wpłata na rachunek powierniczy. Nowym, wprowadzonym przez nowelizację rozwiązaniem jest drugi filar, czyli składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Zmiana prawa w trosce o polskich turystów

Nowy filar ubezpieczeniowy dla biur podróży, czyli składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) to w istocie rzeczy wpłaty na rachunek bankowy należący do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nadanie mu nazwy II filaru to coś więcej, niż ułatwienie w odróżnieniu go od dotychczasowych zabezpieczeń. Zgodnie z założeniami, środki wpłacane do II filaru wypłacane będą dopiero po tym, jak wyczerpią się fundusze zgromadzone w filarze I.

Zarówno posłowie, jak i specjaliści potwierdzają, iż konieczność utworzenia dodatkowych zabezpieczeń finansowych dla touroperatorów wynika nie tylko z obawy przed zdarzającymi się często w przeszłości poważnymi konsekwencjami nagłych plajt polskich przedsiębiorstw z branży turystycznej. Bardzo istotnym powodem jest także obecna sytuacja polityczna oraz narastające w świecie arabskim tendencje rewolucyjne.

Milionowe zabezpieczenie

Kolejną zmianą wprowadzoną przez nowe przepisy jest narzucony biurom podróży obowiązek prowadzenia ewidencji umów zawartych z klientami. W przypadku II filaru, jako dodatkowy obowiązek należy uznać konieczność odprowadzania składki naliczonej za każdy miesiąc od wszystkich obsługiwanych aktualnie turystów. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Sportu i Turystyki, każdego roku do TFG wpływać będzie ok. 30 mln złotych.

Artykuł powstał przy współpracy z Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu: http://www.prawowroclaw.edu.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *