banner
Biznes

Korekta PIT-u

taxes-19586495Niezłożenie zaznania podatkowego w terminie przez osobę fizyczną może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Fiskus ma prawo nałożyć na podatnika sankcję pieniężną lub w najgorszym wypadku może on odpowiadać za przestępstwo cywilno-skarbowe.
Bardzo ważnym elementem przy składaniu druku w urzędzie skarbowym jest podpis podatnika. Jeśli będzie go brakować urzędnik może uznać, że deklaracja nie podlega korekcie. Tym samym osoba składająca taki wniosek będzie odpowiadać za nie złożenie w ogóle formularza w terminie.

Jeśli zeznanie podatkowe zostanie błędnie wypełnione należy zanieść stosowną korektę do siedziby instytucji, w której była składana pierwsza deklaracja. Podatnik ma na to 5 lat od złożenia pierwszego formularza, zanim PIT ulegnie przedawnieniu.

Korektę PIT-u można złożyć w formie:

  • deklaracji podatkowej (formularz powinien być zgodny z wersją pierwotną składanego druku)
  • pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty

Korektę zeznania podatkowego może złożyć również podatnik, który nie dostał upomnienia z urzędu. Jeśli osoba składająca druk nie widziała o ulgach przysługującym jej we wcześniejszych latach to może do 5 lat wstecz starać się odzyskać część nadpłaconego podatku. Taka sama procedura dotyczy zagubienia faktur, ich duplikat wolno przedstawić w późniejszej korekcie z zeznania podatkowego. Korektę podatnik może wysłać również drogą elektroniczną, tak jak w przypadku właściwej deklaracji.

Podatnicy, którzy dostali zawiadomieni z urzędu (np. że źle obliczeni podatek), są zobowiązani do złożenia korekty. Organ podatkowy może wnosić czynności korygujące do zeznania podatkowego podatnika tylko w przepadku:

  • jeśli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty lub dopłaty nie przekracza kwoty tysiąca złotych

W przypadku korekty zeznania dokonywanego przez pracowników urzędu skarbowego, poprawiona deklaracja jest dostępna do wglądu podatnikowi. W ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia podatnik może nie zgodzić się z urzędniczą korektą.

Zaniechanie działania urzędu skarbowego (które mogą skutkować karą za przestępstwo cywilno-skarbowe) dokonuje się wraz z chwilą złożenia przez podatnika korekty deklaracji PIT. W ciągu 7 dni od złożenia korekty podatnik może skorzystać z ulgi, wtedy zapłaci mniejsza kwotę za odsetki naliczone od zwłoki. Najlepiej jest dokonać korekty przed terminem ostatecznym płatności podatku. W takim przypadku podatnik nie poniesie dodatkowych kosztów za odsetki. Składając deklarację trzeba wziąć pod uwagę ewentualne błędy i nigdy nie zostawiać tego na ostatnia chwilę. Więcej informacji o deklaracjach podatkowych można znaleźć na stronie – .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.