banner
Edukacja

Jak zostać prawnikiem?

Droga do zostania adwokatem wydaje się być bardzo prosta – dostać się na studia prawnicze, ukończyć je, odbyć aplikację adwokacką, zdać egzamin adwokacki i zostać wpisanym na listę adwokatów. A studia prawnicze od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i co roku są jednym z najbardziej obleganych kierunków przy rekrutacji. Nie wszyscy jednak wiedzą, że tytuł magistra to dopiero początek prawdziwej walki o wymarzony zawód. Prawdziwą selekcją studentów prawa jest aplikacja, czyli praktyka osób mających ukończone studia prawnicze. Przygotowuje ona do zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, lub arbitra.

Egzaminy aplikacyjne przeprowadzają państwowe komisje, a nie korporacje prawnicze. Daje to szerszy dostęp do zawodów prawniczych, możliwość dostępu do egzaminu zawodowego nie tylko po odbyciu aplikacji, ale również poprzez czynną pracę w prawniczym zawodzie. Jednak zanim student prawa dotrze do aplikacji, czeka go pięć lat ciężkiej pracy.

Studia na początku są ogromną dawką historii. Przyszli prawnicy muszą poznać historię prawa, ustroju, doktryn politycznych i prawnych. Oprócz tego czeka na nich prawo rzymskie, logika, prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa oraz kilka innych. Od drugiego roku rozpoczyna się nauka głównych gałęzi prawa. Studenci na obowiązkowych przedmiotach poznają kodeks karny i kodeks cywilny. Ale to nie wszystko. Studia prawnicze przewidują także grupę przedmiotów obowiązkowych kierunkowych, spośród których student wybiera, które i kiedy zalicza. Wykładane są na nich inne gałęzie prawa: prawo ubezpieczeń społecznych, Unii Europejskiej, kodeks pracy, kodeks spółek handlowych, czy też prawo finansów publicznych. Ostatnią grupą przedmiotów są te, które student może dowolnie wybierać, kierując się swoimi zainteresowaniami naukowymi. Do grupy tej należą wykłady i konwersatoria dotyczące systemów prawnych istniejących w innych krajach: Francji, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy Włoch. Zajęcia poszerzają również wiedzę humanistyczną, szczególnie z zakresu etyki prawniczej, psychologii społecznej oraz socjologii. Student wybiera także co najmniej jedne zajęcia z zakresu prawa wyznaniowego, ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnej, ochrony konkurencji lub łacińskiej terminologii prawniczej.

Po uzyskaniu tytułu magistra należy złożyć wniosek o zdawanie egzaminu wstępnego na aplikację. Sam egzamin składa się ze 150 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Jedna poprawka odpowiedź to jeden punt, a do pozytywnego zaliczenia egzaminu trzeba uzyskać 100 punktów. Egzamin trwa 4 godziny. Po jego zdaniu należy wpisać się na listę aplikantów, wybrać patrona odpowiadającego za ich dalsza edukację i przebieg aplikacji, która trwać będzie 3 lata. Aplikacja zakończona jest egzaminem zawodowym, który składa się z testu oraz czterech zadań z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Po jego pozytywnym zaliczeniu student może uważać swoją drogę do zostania prawnikiem za zakończoną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.