banner
Artykuły, Biznes

Czym jest public relations i czemu każdy może prowadzić działania PR?

Public relations, czyli w skrócie PR, jest często używanym w mediach określeniem na działania, które nie zawsze dla odbiorcy tychże mediów pozostają jasne i zrozumiałe. W słowniku mowy potocznej zaistniało również pojęcie „czarny PR”, które dodatkowo „zaciemnia” obraz tego, czym jest public relations. Pora uporządkować najważniejsze fakty o PR.

PR i jego podstawowe działania

Public relations, według wielu definicji, jest działaniem podejmowanym świadomie, zgodnie z nakreślonym planem i – przede wszystkim – ciągłym, zaś jego cel stanowi kształtowanie pożądanych relacji pomiędzy organizacją (organizacją polityczną, pozarządową, jednostką administracyjną czy firmą) i jej otoczeniem (obywatelami kraju, odbiorcami usług, klientami).

Specjaliści od public relations na co dzień zajmują się budowaniem wizerunku reprezentowanej przez nich organizacji. Osiągają to poprzez wpływanie na sposób postrzegania danej organizacji, kształtowanie jej odbioru przez otoczenie (stąd m. in. określanie public ralations jako sposobu na stworzenie właściwej relacji z otoczeniem). Z całą pewnością specjaliści ds. PR-u w swoich działaniach nie poprzestają na kontaktach z dziennikarzami czy ogólnie z ludźmi mediów. Oprócz media relations (współpracy z mediami), public relations wykorzystuje również takie działania, jak:

  • corporate identity (CI) – tworzenie tożsamości organizacji,
  • lobbing,
  • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
  • publikacje (wydawnictwa) własne.

Pijarowiec potrzebny od zaraz

W większości przypadków organizacje nie decydują się na zatrudnianie własnych specjalistów do spraw public relations („pijarowców”). W zasadzie jest to domena jedynie największych, najzamożniejszych i – tym samym – najbardziej świadomych zalet posiadania w swoich szeregach człowieka, który każdego dnia pracuje wyłącznie na ich potrzeby. Dominuje model nawiązywania przez organizacje współpracy z wyspecjalizowanymi agencjami PR (z reguły są to duże i doskonale znane na rynku organizacje).

Oczywiście fakt, że dana firma nie posiada wśród swoich pracowników osoby wykwalifikowanej i przeznaczonej do utrzymywania kontaktu z otoczeniem (w tym przypadku chodziłoby przed wszystkim o jej klientów), nie oznacza wcale, że nie ma ona interesu w prowadzeniu tej komunikacji każdego dnia. Jak podkreślają specjaliści, każdy pracownik mający kontakt z klientem jest równocześnie reprezentantem swojej firmy i wpływa bezpośrednio na jej odbiór. Małym i średnim przedsiębiorcom, których nie stać na zatrudnienie pełnoetatowego specjalisty, zaleca się korzystanie z pomocy studentów odpowiednich kierunków. – http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/nowy-public-relations Dla nich będzie to cenna praktyka i możliwość zdobycia doświadczenia, a firma zyska w tym elemencie fachową pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *