banner
Edukacja

Uprawnienia na wózek widłowy

Praca w transporcie magazynowym wymaga umiejętności kierowania wózkiem widłowym, który umożliwia szybkie i łatwe przemieszczanie nawet ciężkich towarów na rozległej przestrzeni. Osoba kierująca wózkiem widłowym jest zobowiązana do ukończenia stosownego kursu, aby zapoznać się z obsługą pojazdu i jego budową.

Osoby, które zamierzają zdobyć uprawnienia na obsługę wózka widłowego, muszą mieć ukończone osiemnaście lat, przy czym wykształcenie nie ma większego znaczenia. Do kursu mogą przystąpić osoby z wykształceniem podstawowym. Szkolenie składa się z dwóch etapów, pierwszy obejmuje poznanie poszczególnych części do wózków widłowych, natomiast drugi to nabycie umiejętności obsługi pojazdu. Charakter i długość szkolenia zależy od rodzaju wózka widłowego, na jaki dane uprawnienia są zdobywane. Konieczne jest ukończenie szkolenia w przypadku wózków widłowych, podczas gdy obsługujący wózki paletowe może posiadać jedynie zgodę pracodawcy i mieć ukończone zorganizowane przez niego szkolenie.

Każda osoba, kończąca kurs na wózki widłowe, musi dysponować określoną wiedzą i stosownymi umiejętnościami, aby w czasie wykonywania obowiązków w pracy zachować wymagane zasady bezpieczeństwa. W tym celu zawsze przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan wózka, aby wyeliminować ewentualne awarie. W sytuacji, gdy wózek nie jest w pełni sprawny operator powinien natychmiast zauważyć usterkę i ją zgłosić. Wykonany remont maszyn bądź czyszczenie techniczne powinno zostać odnotowane, a operator koniecznie musi potwierdzić ten fakt przed ponownym uruchomieniem pojazdu.

Charakter pracy w transporcie magazynowym wymaga zdobycia konkretnej wiedzy, która pozwoli na swobodną obsługę wykorzystywanych w pracy maszyn. Dlatego organizowane szkolenia uwzględniają wszystkie stosowane rodzaje wózków o zróżnicowanym napędzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.