banner
Ciekawostki

Reakcje organizmu na zmiany pogody

Nie ulega wątpliwości, że istnieje ścisła zależność między pogodą a zdrowiem człowieka. Najbardziej odczuwalne dolegliwości meteoropatów pojawiają się, gdy na zewnątrz dominują skrajnie wysokie, lub przesadnie niskie temperatury.  

Zimno powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, przez co serce człowieka musi pracować szybciej, aby umożliwić przedostanie się krwi do kończyn, gdzie najbardziej kurczą się naczynia krwionośne. Z kolei przy dużej wilgotności powietrza organizm nie jest w stanie wytwarzać odpowiedniej ilości potu, aby zapewnić właściwy poziom chłodzenia. W efekcie przegrzanie organizmu może doprowadzić nawet do śmierci. Nie jest koniecznie, aby zbyt wysokie lub niskie temperatury utrzymywały się przed długi okres czasu, ponieważ dla meteoropatów wystarczą krótkotrwałe, ale nagłe zmiany temperatury, aby podrażnić zakończenia nerwowe, które wywołują różnorodne bóle.

Wpływ pogody na zdrowie jest też widoczny przy nagłym spadku ciśnienia barometrycznego, który sprawia, że w narządach wewnętrznych rozszerza się tam zamknięte powietrze, co może wywoływać nacisk na tkanki w mięśniach, a co za tym idzie ból kości i stawów. Mięśnie człowieka nie mają jednakowej gęstości, a więc takie nierównomierne rozciąganie i kurczenie w czasie zmian pogody powoduje ból.

Zmienne czynniki meteorologiczne powodują w ludzkim organizmie zmiany metaboliczne i wewnątrzwydzielnicze, jednak meteoropatia uzależniona jest od indywidualnej wrażliwości człowieka. Organizm osłabiony chorobą lub podeszłym wiekiem jest bardziej czuły na zmiany, a co za tym idzie osoby starsze, czy przewlekle chore najczęściej cierpią na bóle głowy, stawów, migreny, czy złe samopoczucie wywołane zmianą klimatu. Specyficzne objawy obserwowane u osób wrażliwych na zmiany pogodowe to także osłabienie, senność albo bezsenność, a także zmęczenie, apatia i brak apetytu.

Zdrowie a pogoda są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ wszelkie zmiany temperatury, wilgotności, czy ciśnienia mogą działać na wrażliwy organizm ludzki obciążająco lub stymulująco, co wywołuje różne reakcje u meteoropatów.

1 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *