banner
Artykuły, Biznes

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami to forma działalności, która polega na prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości, planowaniu krótko- i długoterminowych celów i metod ich realizacji, zapewniających właściwe utrzymanie i rozwój nieruchomości, a także doradzanie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zarządzanie a administrowanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomością to pojęcie znacznie szersze znaczeniowo niż administrowanie, które to jest wyłącznie jego pewnym wycinkiem. Administrowanie budynkiem to bowiem wyłącznie prowadzenie czynności, które polegają na aktualnej obsłudze nieruchomości. W ramach administrowania wykonuje się głównie takie czynności jak: bieżące kontrole i przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje, sprzątanie czy wywóz odpadów bytowych.

Podstawowe zasady z zakresu zarządzania nieruchomościami określa Ustawa o gospodarce nieruchomościami. To bowiem zawód regulowany, który wymaga posiadania niezbędnych kwalifikacji i uprawnień. Aby prowadzić taką działalność, zarządcy nieruchomości są zobowiązani uzyskać odpowiednią licencję, która im to umożliwia. Poza zarządcami nieruchomości, do tego typu zawodów zaliczają się również pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawcy majątkowi.

Zadania firmy zarządzającej nieruchomościami

Firma, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami ma przede wszystkim ułatwiać właścicielowi nieruchomości zajmowanie się należącym do niego budynkiem. Pomoc ta polega na wspieraniu i doradzaniu przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących administracji, finansów, obsługi prawnej, konserwacji czy utrzymania czystości w budynku. Zakres obowiązków zarządcy jest więc bardzo rozległy i nie obejmuje wyłącznie nadzoru nad jej funkcjonowaniem, ale także czynności pozwalające na jej ustawiczny rozwój.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Rzetelnym zarządzaniem nieruchomościami od 2000 roku zajmuje się przedsiębiorstwo LemmonHouse, które specjalizuje się w obsłudze postdeweloperskich wspólnot mieszkaniowych. Ponadto firma zajmuje się świadczeniem usług z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalno-usługowymi oraz komercyjnymi.

Zarządzanie nieruchomościami przez Lemmonhouse.pl to gwarancja indywidualnego podejścia do każdej nieruchomości przez doskonalone wykwalifikowanych zarządców z wieloletnim doświadczeniem. Działalność firmy wyróżnia również rzetelna i kompletna rachunkowość, przejrzysta i całościowa obsługa prawna, a także umiejętność efektywnego egzekwowania roszczeń z tytułu rękojmi od nierzetelnych developerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *