banner
Biznes

Historia Lean

Historia pojęcia lean sięga 1988 roku i jego twórcą był John Krafcik, który po raz pierwszy użył go w swoim artykule opublikowanym w „Sloan Management Review”. Dwa lata później lean zostało spopularyzowane w pracy The Machine That Changed the World w tłumaczeniu polskim „Maszyna, która zmieniła świat”  przez  Jamesa Womacka, Daniela Jonesa i Daniela Roosa, naukowców z Massachusetts Institute of Technology.

33012_workflowNaukowcy z  Massachusetts w swojej pracy przedstawili wyniki międzynarodowego programu badawczego IMVP (International Motor Vehicle Program) realizowanego w latach 1984-1990 w sektorze motoryzacyjnym. W badaniach porównano parametry nakładów i wyników w przedsiębiorstwach japońskich, amerykańskich i europejskich, liderem okazała się firma z Japonii Toyota Motor Corporation z systemem Toyota Production System. Naukowcy uznali system produkcji firmy jako ten najbardziej odchudzony i nazwali go  lean manufacturing, dlatego też pisząc o historii lean nie można nie wspominać o Toyocie.

Lean Management to technika zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywana w gwałtownych zmianach w organizacji firmy. Lean w tłumaczeniu na język polski oznacza chudy, a z kolei  Management to zarządzanie, jednak w literaturze fachowej nie ma tłumaczenia nazwy tej techniki i stosuje się jej oryginalny zwrot. Technika lean management jest nową koncepcją zarządzania i w praktyce polega na ograniczeniu zasobów takich jak ludzie, czas, powierzchnia, pieniądze potrzebnych do produkcji i skupieniu się na maksymalnym wykorzystaniu środków i dostosowaniu firmy do warunków panujących na rynku.

Lean Manufacturing to określenie systemu zarządzania produkcja, w tłumaczeniu na język polski lean to chudy, odchudzony, a  manufacturing to produkcja. Celem tego systemu jest ograniczenie marnotrastwa od zarządzania surowcami do produktu końcowego.

Narzędziami lean są między innymi VSM – Value Stream Mapping, 5S, TPM – Total Productive Maintenance, SMED – Single Minute Exchange of Die.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *