banner
windykacja należności
Biznes

Faktoring – czym jest?

Faktoring jest coraz powszechniejszą metoda egzekwowania długów, którą oferują banki, instytucje pozabankowe jak również firmy windykacyjne. Czym dokładnie jest i jakie niesie korzyści?

windykacja należności

Faktoring to forma bieżącej działalności przedsiębiorstwa polegająca na wykupieniu nieprzeterminowanych wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług przez wyspecjalizowaną instytucję finansową od danego przedsiębiorstwa. Daje tym samym możliwość sfinalizowania faktury zaraz po jej wystawieniu, niezależnie od terminu jej płatności.

Umowa faktoringowa wiąże dwa podmioty, zobowiązując je tym samym do określonych czynności. Pierwszym z podmiotów jest faktor, czyli instytucja finansująca spłatę danej faktury. Taką instytucją jest najczęściej firma windykacyjna, ale podobne usługi oferują często również banki. Drugą stroną jest z kolei faktorant, który jest również dostawcą towaru bądź usługi z nieuregulowanymi kwestiami finansowymi. Występuje on do faktora z wnioskiem o spłatę wierzytelności, rezygnując tym samym z jej windykacji.  W procesie faktoringu bierze też udział trzeci podmiot – odbiorca towaru bądź usługi, który nie zapłacił za wykonane zlecenie. Instytucja finansująca (faktor) przyjmując zlecenie od przedsiębiorstwa (faktoranta) bierze na siebie również wszystkie prawa dzięki którym windykacja wierzytelności bez udziału dostawcy usług jest zgodna z procedurami.

Jakie korzyści niesie za sobą faktoring?

Przede wszystkim płynność finansową, dzięki uwolnieniu środków zamrożonych. Pozwala to na szybkie i elastyczne zarzadzanie finansami, a co za tym idzie rozwój firmy bez konieczności marnowania czasu i zasobów na egzekwowanie długów. Pieniądze za zrealizowane usługi trafiają na konto przedsiębiorstwa praktycznie od razu, co daje możliwości dalszych inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *