banner
Organizacje i instytucje

Empatia

Projekt „Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego” powstał w 2008 roku z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest on reakcją na brak współdziałania systemów teleinformatycznych pomiędzy ośrodkami administracji publicznej świadczącymi usługi w zakresie zabezpieczenia społecznego (podobszary: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, obsługa osób niepełnosprawnych).

Priorytetowym celem projektu jest budowa platformy komunikacyjnej, która udoskonali przepływ informacji i transfer danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami i tym samym wpłynie na poprawę efektywności pracy pracowników socjalnych. Z rozbudowanej infrastruktury informatycznej będzie korzystać bezpośrednio MPiPS oraz ponad 8 tysięcy urzędów.

Pierwsza konferencja poświęcona Projektowi Emp@tia odbyła się w grudniu 2010 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *