banner
Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia
Porady

Zostałeś ofiarą lub jesteś świadkiem dyskryminacji?

Na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uruchomiony został specjalny serwis informacyjny, w którym zgłosić można wszelkie przejawy dyskryminacji. Został on stworzony w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”

Za projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Jagielloński. Jego celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji oraz promowanie idei równego traktowania. Dodatkowo program chce uwrażliwiać ludzi na krzywdę osób będących ofiarami dyskryminacji. Jednym z elementów projektu jest stworzenie sieci koordynatorów, którzy czuwać będę nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.

Na potrzeby projektu stworzono specjalny, dedykowany serwis www.siecrownosci.gov.pl. Autorem portalu jest Internet Software House Ideo Sp. z o.o. Strona została połączona i zintegrowana z platformą, za pomocą której koordynatorzy odbierać będę wszelkie zgłoszenia spływające od internautów.
Serwis będzie przede wszystkim edukował społeczeństwo i informował o problemie. Do jego zadań należeć będzie także uświadamianie ludzi w zakresie przejawów dyskryminacji. Dzięki odpowiedniej strukturze serwisu, możliwe jest jego łatwe i szybkie aktualizowanie, a dołączony do niego newsletter i integracja z mediami społecznościowymi umożliwia zwiększenie zasięgu treści publikowanych na portalu.  Aby z serwisu korzystać mogły także osoby niedowidzące i niewidome został on wyposażony w specjalne wersje i funkcjonalności, które to umożliwiają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *