banner
Biznes

Trzeci filar – spokojna przyszłość

Emerytura, to zagadnienie, które spędza sen z powiek wielu Polakom. Niektórzy myślą, że przyszłe emerytury z ZUS i OFE zapewnią im przyzwoite życie. Są jednak tacy, którzy nie pozostawiają niczego przypadkowi i zabezpieczają się dodatkowo na przyszłość. Pozwala im na to, obowiązujący od stycznia 1999 roku, nowy system ubezpieczeń społecznych.

Głównym celem wprowadzenia nowej reformy emerytalnej było zapewnienie obywatelom dochodów na odpowiednim poziomie w momencie przejścia na emeryturę. Dano im również możliwość skorzystania z III filaru dostępnego w zakresie nowego systemu. Ma on charakter kapitałowy i dobrowolny, a składkami wpływającymi na indywidualne konta oszczędzających zarządzają uprawnione do tego instytucje finansowe.

Jednym z dostępnych instrumentów dla oszczędzających w trzecim filarze, jest IKE. Indywidualne Konto Emerytalne, tak brzmi pełne rozwiniecie tego skrótu, to dodatkowa i całkowicie dobrowolna forma oszczędzania.

Oszczędzanie na emeryturę poprzez IKE pozwala odkładać dodatkowe fundusze na swoje własne, prywatne konto, np. bankowe. Dzięki temu pieniądze zgromadzone na rachunku są zawsze do dyspozycji oszczędzającego. Środki zainwestowane w Indywidualne Konto Emerytalne zwolnione są z tzw. podatku Belki, jeśli zostaną wypłacone przez odkładającego po ukończeniu 60-tego roku życia lub w wieku 55 lat gdy nabyte zostały wcześniejsze uprawnienia emerytalne. Trzeci filar gwarantuje także wszystkim oszczędzającym zwolnienie z przymusu i określonej częstotliwości wpłat na IKE. Osoba zainteresowana sama decyduje o momencie wpłaty środków na swoje konto oraz o wysokości tych wpłat, w zależności od swoich możliwości finansowych. Jednakże ustawa przewiduje limit przelewów na indywidualne konto w roku kalendarzowym. Kwota ta nie może przekroczyć ilości odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W przypadku braku środków pieniężnych można bez żadnych konsekwencji zawiesić wpłaty do IKE. Bardzo istotne jest również to, że prywatna emerytura, zlokalizowana w trzecim filarze, może być dziedziczona przez bliskich bez płacenia jakichkolwiek podatków. Jest to możliwe poprzez wskazanie przy zawieraniu umowy osoby uposażonej, która otrzyma środki ulokowane w IKE.

Oszczędzanie na emeryturę należy zacząć od wybrania instytucji, która prowadzi tego rodzaju konta i podpisać z nią umowę. Na obecnym rynku mamy do dyspozycji kilka organów finansowych świadczących usługi w zakresie przyszłej emerytury, np.: banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne czy biura maklerskie.

W każdej chwili wpłacającemu na Indywidualne Konto Emerytalne przysługuje możliwość zmiany instytucji odpowiedzialnej za jego fundusze oraz korekty formy inwestowania. Działanie takie nosi nazwę wypłaty transferowej. Oczywiście można również całkowicie zrezygnować z prowadzenia konta. W takim jednak przypadku oszczędzający będzie musiał odprowadzić 19% podatek od zysków kapitałowych.

Emerytura to ważna kwestia w życiu każdego z nas. Aby spać spokojnie i nie czekać bezczynnie na to, co los przyniesie, warto pomyśleć wcześniej o dodatkowym zabezpieczeniu swojej emerytury i skorzystać możliwości jakie daje nam 3 filar nowego systemu emerytalnego.

Więcej na http://www.prywatnaemerytura.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.