banner
Artykuły, Technologia

Metoda spawania MIG/MAG – na czym polega?

Spawanie metodą MIG/MAG to proces, w trackie którego wykorzystuje się łuk elektryczny wytwarzany pomiędzy elektrodą topliwą, czyli drutem podawanym w sposób ciągły, a spawanym materiałem. Spawanie tą metodą odbywa się w otoczeniu strumienia gazu osłonowego. Kiedy stosuje się metodę MIG/MAG oraz jakie są jej podstawowe korzyści?

Zalety metody MIG/MAG

Podstawową zaletą metody MIG/MAG jest jej uniwersalność. Przy jej zastosowaniu można spawać różne metale i ich stopy we wszystkich pozycjach. Wyróżnia ją także wysoka wydajność spawania, dobra jakość spoin oraz stosunkowo niski koszt materiałów spawalniczych. Ponadto istnieje również możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.

Jednocześnie należy pamiętać, iż w przypadku metody MIG/MAG jakość spoin w dużym stopniu zależy od umiejętności spawacza oraz, iż spawanie MAG charakteryzuje większa skłonność do powstawania przyklejeń i porowatości spoin.

Zastosowanie metody spawania MIG/MAG

Spawalnictwo wykorzystuje metodę MAG przede wszystkim do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, z kolei metodę MIG do spawania aluminium, magnezu, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów.

Należy przy tym podkreślić, iż spawanie migomatem (spawarki MIG/MAG znaleźć można tutaj: , a uchwyty MIGA/MAG tutaj: jest stosowane prawie że we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym głównie w przemyśle ciężkim i maszynowym, a także w branży remontowej i konserwacyjnej.

Artykuł powstał we współpracy z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *