banner
Doradztwo, Finanse

Działania eksportowe wspierane dotacją

Sektor małych i średnich firm nadal jest wspierany przez Program Innowacyjna Gospodarka, a właściwie poprzez działania pod nazwą Paszport do eksportu. Pozwalają one, między innymi na uzyskanie dotacji, które pomogą firmie w rozwoju działań eksportowych.

Program cieszący się dużą popularnością wśród inwestorów umożliwia pozyskiwanie dotacji na rozwój działań eksportowych firmy. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania jednorazowego, którego wysokość może sięgnąć nawet 200 tysięcy złotych. Maksymalny poziom refundacji to 50% kosztów inwestycji. O dotacje z tego programu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które dopiero wkraczają na rynek międzynarodowy oraz te, których dochód pochodzący z eksportu nie przekroczył w roku poprzedzającym 30% całości dochodów firmy.

Przedsiębiorca, który otrzyma dotację może ją przeznaczyć na działania różnego typu. Pieniądze z dotacji może przykładowo przeznaczyć na uzyskanie potrzebnych koncesji i innego typu dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia eksportu towarów, czy usług. Dotacja może także pomóc w opłaceniu czynności świadczonych przez firmy zewnętrzne, oferujące chociażby doradztwo inwestycyjne, czy też opracowywanie strategii eksportowych. Środki z dotacji mogą także pomóc w tworzeniu wizerunku przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Należy pamiętać, że marketing jest ważnym narzędziem gospodarki, więc niezwykle ważna jest inwestycja w budowanie identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa i promowanie marki na nowym rynku.

Dotacja z programu Paszport do eksportu przyznawana jest jednorazowo, co dla przedsiębiorców oznacza, że beneficjenci tegoroczni nie będą mogli ubiegać się o dotację za rok. Środki finansowe są przekazywane w transzach, zaraz po przeprowadzeniu danych działań, a czas, w jakim przedsiębiorstwo zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności zawarte w projekcie to maksymalnie 2 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.