banner
Porady

Czym różni się Postanowienie podatkowe od Decyzji i kiedy złożyć możemy od niego Zażalenie?

Zażalenie od Postanowienia podatkowego może być skutecznym środkiem obrony przeciwko urzędniczym pomyłkom. Niestety, zażalenie nie przysługuje nam na każdy typ postanowienia. Wszystko zależy od sprawy, którą normuje dane Postanowienie. Jeśli otrzymane przez nas Postanowienie rozpoczyna się od słów „Na podstawie art… o.p.”, złożenie zażalenia jest jak najbardziej możliwe.

Czym jest Postanowienie podatkowe, a czym Decyzja podatkowa?

Zanim przystąpimy do składania zażalenia, należy poznać różnicę pomiędzy Postanowieniem a Decyzją.

Decyzja podatkowa stanowi swoiste zakończenie postępowania podatkowego, jest rodzajem rozstrzygnięcia sprawy danego postępowania. Postanowienie tymczasem dotyczy mniejszych kwestii w zakresie jednego postępowania podatkowego, np.: zawieszenia lub wznowienia postępowania itp. Postanowienie nie rozstrzyga nigdy sprawy, jako całości, dotyczy jedynie poszczególnych jej aspektów mających na celu doprowadzenie do jej rozstrzygnięcia.

Każde postępowanie podatkowe musi kończyć się Decyzją podatkową, Postanowień w zakresie jednego postępowania może być nawet kilka, w zależności od okoliczności sprawy.

Co nie jest Postanowieniem?

Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że nie każde pismo dotyczące określonej sprawy, które otrzymujemy z Urzędu Skarbowego, jest Postanowieniem. Z całą pewnością Postanowieniem nie są:

  • lakoniczne lecz zawiłe pisma otrzymane z Urzędu,
  • wezwania do poszczególnych czynności,
  • zawiadomienia,
  • pisma, które wymieniane są pomiędzy różnymi Urzędami, a które otrzymujemy do naszej wiadomości,
  • postanowienia, na które przez wzgląd na ordynację podatkową nie przysługuje zażalenie, np. postanowienie o wszczęciu postępowania.

Od czego przysługuje nam zażalenie i co zrobić, aby móc je złożyć?

Jak było to już wspominane, zażalenie nie przysługuje na każdy rodzaj postanowienia. W prawie podatkowym występują dwa akty, które możemy śmiało zaskarżyć. Jest to:

  • decyzja administracyjna, od której odwołać możemy się w terminie czternastu dni od jej otrzymania;
  • postanowienie, na które przysługuje zażalenie – w tym przypadku czas, w jakim musimy złożyć Zażalenie od Postanowienia, wynosi siedem dni od jego otrzymania.

W przypadku gdy na otrzymanym z Urzędu Postanowieniu brakuje pouczenia zawierającego zapisek o możliwości złożenie Zażalenia, możemy skorzystać z art. 213 o.p. dla Decyzji lub art. 219 w związku z art. 213 o.p. dla Postanowienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.