banner
Biznes

Certyfikacja QAFP gwarantem wysokiej jakości produktów żywnościowych

System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, jak sama nazwa wskazuje, ma dawać przede wszystkim gwarancję wysokiej, powtarzalnej i godnej zaufania jakości produktów mięsnych, w tym drobiu, dzięki odpowiedniemu zdefiniowaniu oraz restrykcyjnej kontroli produkcji na wszystkich jej etapach.

qafpTrochę historii…

W maju 2009 roku weszła w życie Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która miała za zadanie pobudzić konkurencyjność polskich produktów rolnych na rynkach europejskich oraz światowych. Pod koniec 2009 roku System Gwarantowanej Jakości Żywności z Zeszytem Branżowym „Kulinarne mięso wieprzowe” został przyjęty, jako krajowy system jakości żywności. 13 stycznia 2011 roku przyjęty został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kolejny Zeszyt Branżowy „Kulinarne mięso z piersi kurczaka i indyka oraz tuszki i elementy młodej gęsi owsianej”. System QAFP ma przede wszystkim na celu podniesienie standardów i jakości produkcji produktów żywnościowych, aby stały się one jeszcze bardziej atrakcyjne zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych odbiorców. Inicjatorami wprowadzenia systemu QAFP są Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.

Podstawowe założenia systemu QAFP

System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP stawia na produkty, których jakość zależy głównie od zapewnienia odpowiedniego dobrostanu zwierząt hodowlanych na każdym etapie produkcji. Wytwórcy, działający w ramach systemu QAFP, są zobligowani do przestrzegania zasad GAP (z ang. Good Agricultural Practice), GMP (z ang. Good Manufacturing Practice), GLP (z ang. Good Laboratory Practice), HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz zasad BHP, a także do dopełnienia wszelkich wyznaczonych odgórnie warunków, co podlega stałemu nadzorowi i kontroli.

System QAFP gwarantuje wysokiej klasy właściwości produktów żywnościowych, których producenci poddawani są ścisłej kontroli we wszystkich ogniwach łańcucha produkcyjnego – od pola do sklepu. Hodowla i tucz drobiu, a także produkcja wyrobów ze znakiem QAFP odbywa się wyłącznie na specjalnie przystosowanych do tego fermach, które otrzymały odpowiedni certyfikat.

Proces kontrolny

Każdy produkt oznaczony symbolem QAFP ma swoją specyfikację jakościową, która jest weryfikowana przez niezależny organ kontrolny co najmniej raz w roku. Kontrola przeprowadzana u hodowców i producentów ma za zadanie potwierdzenie zgodności metod stosowanych na fermach z wytycznymi systemu QAFP, które znajdują się w „Wymaganiach dla Systemu QAFP – Część ogólna” oraz Zeszytach Branżowych.

Inspektor, dokonujący kontroli u konkretnego producenta, sporządza odpowiedni protokół z przeprowadzonych czynności, opisując w nim spostrzeżenia, informacje oraz ocenę odnośnie prawidłowości prowadzenia odchowu, tuczu i produkcji produktów mięsnych. Inspektor ma prawo do pobrania próbek w celu przeprowadzenia odpowiednich analiz laboratoryjnych.

Jakie korzyści daje system QAFP?

  • zwiększa się wiarygodność hodowców i producentów mięsa drobiowego w oczach konsumentów,
  • produkt zyskuje większą rozpoznawalność na rynku spożywczym zarówno polskim, jak i europejskim,
  • zwiększa się świadomość odbiorców produktów QAFP oraz odpowiednie nawyki zakupowe,
  • artykuły mięsne zyskują powtarzalną, wysoką jakość,
  • troska o wysoką jakość produktów na każdym etapie procesu produkcyjnego,
  • troska o środowisko naturalne oraz odpowiednią jakość życia zwierząt.

 

Źródło:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.